Enklere styrehverdag!Enklere styrehverdag!2017-06-22T22:00:00ZIdrettskretsene har ønsket bedre arbeidssituasjon for idrettsrådene. Vi har påpekt at det bør være enklere å overta og stå i et styreverv. Opplæring av neste rolleinnehaver er nødvendig, men det meste bør ligge kontinuerlig tilgjengelig for videreføring!
Seilforeningene velger Atea KlubbSeilforeningene velger Atea Klubb2017-03-15T23:00:00ZI 2014 inngikk Atea og Norges Idrettsforbund en langsiktig avtale om å lage løsningen Atea Klubb og Klubbkontor – en todelt løsning som skal effektivisere og gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for idrettsklubber.
Fram Larvik samler idrettslaget med Atea KlubbFram Larvik samler idrettslaget med Atea Klubb2017-03-08T23:00:00Z- Jeg har litt erfaring med å være daglig leder i klubb, og jeg synes det bør være en målsetting for alle idrettslag å gjøre klubbarbeidet mest mulig rolleavhengig. Der har Atea løsninger som gjør det enklere og dekker behov som ikke alle ser.