Enklere styrehverdag!Enklere styrehverdag!2017-06-22T22:00:00ZIdrettskretsene har ønsket bedre arbeidssituasjon for idrettsrådene. Vi har påpekt at det bør være enklere å overta og stå i et styreverv. Opplæring av neste rolleinnehaver er nødvendig, men det meste bør ligge kontinuerlig tilgjengelig for videreføring!
Seilforeningene velger Atea KlubbSeilforeningene velger Atea Klubb2017-03-15T23:00:00ZI 2014 inngikk Atea og Norges Idrettsforbund en langsiktig avtale om å lage løsningen Atea Klubb og Klubbkontor – en todelt løsning som skal effektivisere og gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for idrettsklubber.
Et smidigere idretts-NorgeEt smidigere idretts-Norge2017-03-09T23:00:00ZDropper ringpermer og hjemmelagde ad-hoc-løsninger til fordel for skyen. Atea Klubb og Klubbkontor er en todelt løsning som gjør hverdagen enklere og mer oversiktlig for idrettsklubber rundt om i landet